Aluminiumsvetsning

Aluminiumsvetsning

Vi kan aluminiumsvetsning! Fukt, fett och aluminiumoxid kan även i små mängder orsaka svetsfel.
För att inte riskera att få föroreningar i materialet har vi en svetsplats dedikerad endast för aluminiumsvetsning.