3D bioskrivare

3D bioskrivare

Råda Industries har tillverkat stommen och mekaniken för hundratals 3D bioskrivare till  Cellink. Dessa skrivare möjliggör en produktion av mänsklig vävnad.