Kvalitetspolicy

Råda Industries ska genom kundförståelse, hög kompetens, bred maskinpark och kontaktnätverk utveckla, marknadsföra och leverera kompletta kundlösningar inom metallbearbetning.

Vi hjälper våra kunder att tryggt resa från idé till färdig lösning i form av att vi verkar för att varje uppgift vi utför ska bli en god referens till vidare affärer.

Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i vårt arbete för att ständigt uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kundnyttan i centrum.

Vår strävan att motsvara kundernas förväntningar innebär i huvudsak att:

  • Leverera enligt avtalad produkt vid avtalad tidpunkt till rätt pris.
  • Verka förebyggande för att minimera fel och brister i våra åtaganden.
  • Arbeta för personalens trivsel och kompetensutveckling.
  • Se lagar och övriga krav som en miniminivå.

Vi som arbetar på Råda Industries åstadkommer detta genom att vara:

  • Sammansvetsade i vår inställning att skapa kundlösningar.
  • Ambitiösa, ordningsamma och glädjespridare.
  • Tillgängliga och lyhörda för våra kunder, varandra och verksamheten.