Vi byter namn!

Vi byter namn!

Nu tar vi nästa steg på vår resa in i framtiden. För att skapa en enhetlighet med våra dotterbolag byter samtliga bolag inom koncernen namn. Vår omsorg för våra kunder och vår erfarenhet finns så klart kvar liksom vårt organisationsnummer och bankgironummer.