Mitsubishi logisnext

Mitsubishi logisnext

”Råda Industries – En leverantör med ett stort kunnande inom sitt område, en problemlösare med snabba leveranser och gott kundbemötande”

Fredrik Högberg, Strategic Purchaser, Mitsubishi Logisnext Europe AB