Kakelugnspannan

Kakelugnspannan

Vi är leverantörer av kakelungspannans kakelugnar. De erbjuder en billig och effektiv lösning som ger värme till hela huset via det vattenburna värmesystemet, från källarens golvvärme till vindens element.