Hissar

Hissar

Vi har tillverkat hissar för tillgänglighetsanpassningar i över 8 år. Det här är ett exempel på en produkt där vi står för hela processen. Vi tillverkar allt som passar i vår maskinpark och köper in alla elektronik-komponenter, motorer och allt övrigt material. Vi står för all ytbehandling, montering och gör alla säkerhetstester.