33 ambitiösa medarbetare!

33 ambitiösa medarbetare!


..från 2 anställda till en koncern med 33 ambitiösa medarbetare.

I år är det 20 år sen Patrik förvärvade vad som skulle bli Råda Industries AB. Under dessa 20 år har vi träffat många fantastiska kunder, leverantörer och kollegor och varit med om väldigt många spännande projekt.
Vid årsskiftet 2017/2018 lämnade Patrik över VD-rollen till Anders Rytterstig. Med framåtanda och ett makalöst driv ska Råda Industries fortsätta arbetet för att utvecklas och förbättras.
Lagom till 20 års jubileet förvärvade vi ett ytbehandlingsföretag, numera Råda Coating AB. Tillskottet skapar ännu bättre förutsättningar för oss att vara den kompletta partnern inom metallbearbetning.

Tack alla kollegor, leverantörer och kunder för att ni gör Råda Industries till vad det är idag!